Vi kan oprette anmeldelse og dokumentation samt lave tryktabsberegning og rørdiagrammer for dig. Vi sørger for kontakten til myndighederne og sørger for at projektet bliver godkendt. Du vælger selv, hvor meget Vi skal involveres - om det kun er selve papirarbejdet, Vi skal bistå, eller du vil have os på pladsen for at vejlede i montagen. Du bestemmer.


Vi kan hjælpe med at få opdateret dokumentationen på et anlæg, når der er foretaget ændringer. Hvis du skal have lavet et gasprojekt, kan vi lave dokumentationsmaterialet fra bunden, og vi kan være din projektleder ved ny anlæg eller hvis der skal ændres noget på din installation. Skal du have foretaget målinger af udledning fra dine gasforbrugende apparater, eksempelvis til din miljøgodkendelse, så kan vi også hjælpe dig. Vores erfaring og netværk fra 35 år i gasbranchen sikrer en gnidningsfri og effektiv proces.


Ved nybyggeri, hvor større industrianlæg skal etableres, udfylder vi rollen som rådgiver fra den indledende projekterende fase til den afsluttende godkendelse. Vi laver målinger, beregninger og andet I har brug for til jeres projekt. Undervejs er vi også jeres kontakt til myndighederne.

Se hvad vi kan hjælpe dig med

Få rådgivningUdførelse af service